Klima kapasite hesabını basit bir şekilde yapabilmek için aşağıdaki tabloya dairenizin metrekaresini ve dairede bulunan kişi sayısını yazdıktan sonra

bulunduğunuz bölgeyi seçerek otomatik olarak klima kapasitenizi hesaplayabilirsiniz.

BTU/h